MC

COVID-19 related actions and decisions

From the BoardBeste leden,
 
In navolging op de adviezen die wereldwijd gegeven zijn en op instructies van onze overheid hebben wij als bestuur de beslissing genomen om als voorzorgmaatregel ALLE open en clubwedstrijden tot nader bericht af te lassen. In samenspraak met de uitbater zijn wij van mening dat het clubhuis wel open kan blijven voor take a way orders en verzoeken onze leden de adviezen van de overheid mbt de hygiëne te respecteren en de noodzakelijke afstand te blijven houden van elkaar.  
 
De adminstratie:
De administratie is tot nader bericht gesloten voor direct contact met leden. Onze administratrice zal gewoon doorwerken en is alleen bereikbaar via mail en telefoon. Wij verzoeken een ieder om betalingen van lidmaatschap en baruitgaven via uw regulier bank te doen.
 
Baanpersoneel:
Het baanpersoneel blijft actief waarbij ook zij de social distancing regels zullen volgen. De baancommissaris is continue in nauw contact met de greenkeeper om zodoende in te grijpen daar waar nodig is om escalaties te voorkomen.
 
Golfen:
De baan blijft open. U kunt blijven golfen maar blijf de regels mbt social distancing toepassen. Dus geen groepsvorming, blijf afstand houden van minimaal 2 meter van elkaar en was uw handen regelmatig.
 
Squashen:
Omdat het onmogelijk is om de noodzakelijke afstand van elkaar te houden tijdens het squashen, is de squashbaan tot nader bericht gesloten.
 
Bar en restaurant:
Vooralsnog blijft het restaurant open voor alleen take a way orders. Het terras is gesloten waarbij alle stoelen verwijderd zijn.
 
Deze maatregelen houden stand tot nader advies van de overheid. Wij wensen al onze leden, hun families en de bevolking van Curaçao heel veel sterkte en voorspoed in deze voor ons allen toch onzekere en bedreigende tijden.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
Marten O’Niel, Voorzitter
 
 
Dear members,
 
Following the advice given worldwide and on instructions from our government, we the Board have decided as a precautionary measure to cancel ALL open and club matches and competitions until further notice.  In consultation with the operator, we believe that the clubhouse can remain open for take-a-way orders and request our members to respect the advice of the Government with regard to hygiene and to keep the necessary distance from each other.
 
The administration:
The administration is closed until further notice for direct contact with members. Our administrator will continue working and can only be reached by mail and telephone. We request everyone to make payments of membership and bar expenses through your regular bank.
 
Course maintenance personnel:
The course staff will remain active and they will also follow the social distancing rules. The course commissioner is in constant contact with the greenkeeper in order to intervene where necessary to prevent escalations.
 
Golf:
The golf course remains open. You can continue to play golf but continue to apply the rules regarding social distancing. So no group formation, keep a distance of at least 2 meters from each other and wash your hands regularly.
 
Squash:
Because it is impossible to keep the necessary distance during squash, the squash courts willbe closed until further notice.
 
Bar and restaurant:
For the time being, the restaurant will remain open for take-a-way orders only. The terrace is closed and all seats are removed.
 
These measures will continue until further advice from the government. We wish all our members, their families and the people of Curaçao a lot of strength and prosperity in these times that are uncertain and threatening for all of us.
 
Kind regards,
On behalf of the Board
 
Marten O’Niel, President