MC

From the board

Memo and Golfprotocol covid-19

Yes we can/may play again.

The course is open as of Friday May 8, 2020

07.00 am-19.00 pm

Please read the golfprotocol covid-19(below) before playing.

Odoo • Text and Image


Beste Leden,

 

Het is eindelijk weer zover, we mogen weer golfen. Vanaf vrijdag 8 mei gaat de baan dagelijks open van 7:00 am tot 7:00 pm. Wij staan allemaal natuurlijk te springen om weer een balletje te slaan maar door het corona virus is er toch het een en ander veranderd. Dus graag voordat u de baan op gaat verzoeken wij u het protocol aangehecht goed door te lezen en de regels strikt op te volgen.

 

De verwachting is dat heel veel leden dit weekend gaan golfen en omdat wij nog geen tee time systeem hebben, verzoeken wij u om tussen het afslaan van de golfersgroepen minimaal 8 minuten afstand te houden.  Houdt vooral rekening met elkaar en wees een beetje geduldig. Zo alleen kunnen wij het toch gezellig en sportief houden

 

Omdat er toch nog wat beperkingen zijn mbt gebruik van het clubhuis en ook omdat de verschillende commissies zich weer moeten oriënteren en aanpassen op de “new normal”, zullen in de komende 2 weken geen wedstrijden worden georganiseerd.

 

Ondanks de beperkte beschikbaarheid van personeel en wij pas vorige week de officiele ontheffing hebben gekregen is de baan speelklaar behalve hole 9/18, die is nog voor de komende twee weken gesloten. Op de fairway van hole 9/18 is de wintergreen nog van toepassing. U zal ook zien dat sommige delen van de fairways opnieuw zijn aangelegd en of ingezaaid. Deze delen van de fairways zijn ground under repair en mag u een vrije drop nemen buiten de ground under repair. 

 

Namens het bestuur danken wij u voor uw geduld en solidariteit en wensen wij u allen veel golf plezier maar wees voorzichtig en volg het protocol zoals voorgelegd.

(Klik op de icon om het document golfprotocol  covid-19 te downloaden.


Dear Members,

It is finally time , we can play golf again. As of  Friday, May 8, the course  will be open daily from 7:00 am till 7:00 pm. Of course we are all eager to hit a ball again, but the corona virus has changed a few things. So before you go on the course, please read the attached protocol carefully and follow the rules strictly.
 
It is expected that many members will play golf this weekend and because we do not yet have a tee time system, we request that you keep a distance of at least 8 minutes between the tee off of the golf groups. Above all, have consideration with each other and be a little patient. Only then we can keep it fun and sporty.
 
Because there are still some restrictions with regard to the use of the clubhouse and also because the different committees have to orientate themselves again and adjust to the “new normal”, no matches will be organized in the next 2 weeks.
 
Despite the limited availability of personnel and we only received the official exemption last week, the course is ready to play except for hole 9/18, which is closed for the next two weeks. The winter green still applies to the fairway of hole 9/18. You will also see that some parts of the fairways have been reconstructed and / or sown. These parts of the fairways are ground under repair and you may take a free drop outside the ground under repair.
 
On behalf of the board, we thank you for your patience and solidarity and we wish you all a lot of fun, but be careful and follow the protocol as presented.
(look below for the golfprotocol covid-19)

On behalf of the Board, 

Marten O'Niel , President 

 

Download the golfprotocol covid-19  by clicking on the icon