MC

From the Board

World Handicap System

View this email in your browser

Beste leden ,

Zoals jullie weten is er besloten dat er een World Handicap System komt per
1 januari 2020.
Daar wij aangesloten zijn bij het USGA handicap systeem, zouden we vanaf maart met het nieuw systeem gaan spelen. Door COVID19 is dit uitgesteld tot mei en wij kunnen nu melden dat vanaf vandaag 27 mei 2020 wij als club overgegaan zijn op het World Handicap Systeem.
Onze handicap registratie provider heeft het WHS geïnstalleerd voor onze leden.

De volgende stappen moet u doen voor het kunnen inloggen in het nieuwe systeem. 

Laptop
U gaat naar de site: www.curacao.golfgroup.info.
Log in als speler met uw GSID nummer en uw wachtwoord.

Webiste:
Ga naar de Homepage en click op het registratie logo (Handicap Registration)
U logt dan in met uw GSID en uw wachtwoord.

Mobile:
Ga naar de app en als u nog ingelogd bent, uitloggen.
Opnieuw Inloggen met uw GSID nummer en uw wachtwoord.

Na dit inloggen ziet u de vernieuwde pagina zowel op mobiel /tablet als op de computer,.
Uw GSID nummer is: 21531 en eigen ID nummer. 
Mocht u onverhoopt uw ID nummer zijn vergeten dan kunt u deze bij het secretariaat opvragen of bij een van de bestuursleden. 
Bent u uw wachtwoord vergeten dan u kunt deze opvragen als u op de inlogpagina bent (zie forgot password?)en dan stuurt men u een nieuw wachtwoord.

Nieuw in dit WHS:
  • De 8 beste van de laatste 20 kaarten worden gebruikt
  • De course rating wordt vanaf nu mee gerekend
  • U hoeft als Ladies en Seniors de handicaps niet meer aan te passen

Voor meer informatie over het WHS kunt u kijken op de website van USGA: www.usga.com/WHS.

Voor vragen kunt u terecht bij Jean Paul Bouwense en Inez Muys via board@curcaogolf.com.

Namens het Bestuur,
Jean Paul Bouwense en Inez Muys

Dear members,
As you know, it has been decided that there will be a World Handicap System as of January 1, 2020
Since we are affiliated with the USGA handicap system, we were supposed use the new system as of  March this year.

Due to COVID 19 this has been postponed to May and we can now report that from
today May 27 2020 we as a club have switched to the World Handicap System.
Our handicap registration provider has installed the WHS for our members.

The following steps must be taken before you can log in to the new system.

Laptop
You go to the site: www.curacao.golfgroup.info.
Log in as a player with your GSID number and your password.

Webiste:
Go to the Homepage and click on the registration logo (Handicap registration).
You then log in with your GSID and your password.

Mobile:
Go to the app and if you are still logged in, log out.
Log in again with your GSID and your password.

After logging in, you will see the renewed page on mobile/tablet and computer.
Your GSID number is: 21531 and your own ID number.

In the unlikely event that you have forgotten your ID number, we refer you to the administration or one of the board members.
If you have forgotten your password, you can request it when you log in (look at forgot password?) and a new password will be sent to you.

New in this WHS:
  • The 8 best of the last 20 cards are used
  • The course rating is now included in the calculation
  • As Ladies and Seniors, you no longer need to adjust the handicaps

For more information about the WHS, visit the USGA website: www.usga.com/WHS.

For questions, please contact Jean Paul Bouwense and Inez Muys at board@curcaogolf.com.

On behalf of the Board,
Jean Paul Bouwense and Inez Muys