MC

Memo From the Board

New Office Hours

Beste leden,
 
Invoices
Wij hebben gemerkt dat sommige van de leden geen invoices hebben ontvangen over de afgelopen 2 maanden. Wij zijn daarom onze financiële administratie aan het doorlopen en opnieuw  en efficiënter aan het inrichten om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Wij verzoeken u daarom voor enig begrip en geduld. Dit probleem zal in de komende week geheel zijn opgelost. Uw vragen met betrekking tot uw invoices of andere administratieve zaken kunt u via het emailadres administratie@curacaogolf.com 
aan ons richten. Onze excuses voor dit veroorzaakte ongemak.
 
Aangepaste Openingstijden
Om de administratie voldoende tijd te geven om met name de financiële zaken goed te verwerken hebben wij de kantooruren voor bezoek aan kantoor voor nog onbepaalde tijd aangepast. De openingstijden worden als volgt:

1.Maandag de gehele dag dicht
2.Dinsdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 13:00.   

Uiteraard kunt u ten alle tijde uw vragen stellen door een mail te sturen aan administratie@curacaogolf.com met de belofte dat hier snel op zal worden gereageerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur


Dear members,
 
Invoices

We have noticed that some of the members have not received any invoices for the past 2 months. We are therefore going through our financial administration and reorganizing it more efficiently to prevent these kinds of matters in the future. We therefore ask for some understanding and patience. This problem will be completely resolved in the next week. You can send us your questions regarding your invoices or other administrative matters by sending an email to administratie@curacaogolf.com. Our apologies for any inconvenience caused.
 
Adjusted Opening Hours Administration

In order to give the administration sufficient time to properly process financial matters in particular, we have adjusted the office hours for visiting the office for an indefinite period of time.

Opening Hours are as follows:
  1. Closed all day Monday
  2. Open Tuesday to Friday from 11:00 to 13:00.
You can of course ask your questions at any timely sending an email to administratie@curacaogolf.com with the promise that we will respond quickly.
 
Kind regards,
 
The board