MC

New Acces System in Place

Beste leden,

Afgelopen week is ter vervanging van het oude en niet meer ondersteunende access systeem een nieuw access systeem geïnstalleerd wat wel lokaal wordt ondersteund en meer mogelijkheden biedt dan het oude systeem. Dit systeem wordt ondersteund door een zgn token en die kan u afhalen tijdens de kantooruren op de club. Het token geeft u dan toegang tot de locker room, de vending hall en de bag storage, indien van toepassing. Afgelopen weekend heeft Inez Muys velen van jullie al voorzien van een token en heeft u er al één dan hoeft u uiteraard niet weer langs te komen. Deze week zal Inez Muys ook op dinsdag-,woensdag- en donderdagmiddag van 17.00-18.00 op de club aanwezig zijn om tokens uit te geven.


Met vriendelijke groet,
Marten O'Niel 
voorzitter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear members,

Last week, a new access system was installed, to replace the old and no longer supporting access system, which is locally supported and offers more options than the old system. This system is supported by a so-called token, which you can collect during office hours at the club. The token will then give you access to the locker room, the vending hall and the bag storage, if applicable. Last weekend Inez Muys already provided many of you with a token and if you already have one, you do not have to come back. This week Inez Muys will also be present on Tuesday, Wednesday and Thursday afternoon from 5 pm - 6 pm to issue tokens.

Sincerely,
Marten O'Niel
president