MC

Reminder A.L.V.

Wednesday August 26 2020 at 19.30

Reminder 

Beste Leden,

Het Bestuur van de Curacao Golf & Squash Club nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 26 augustus 2020 om 19.30 uur in het clubhuis.

In deze link sturen wij u de agenda van de vergadering (Nederlandse versie).

De agenda met de toelichting als ook de  jaarrekening 2019  liggen ter inzage bij het Secretariaat van de vereniging.

Vertegenwoordiging middels volmacht is mogelijk. Hiervoor kan alleen gebruik worden gemaakt van een stemvolmacht formulier van de vereniging. Deze zijn bij het secretariaat van de vereniging op te vragen.

Namens het Bestuur
Marten O'Niel, Voorzitter

Willemstad, 10 Augustus 2020


Dear Members:

By means of this, the Board of the Curacao Golf & Squash Club wishes to invite all its members to the General Membership Meeting which will be held on Wednesday 26 , 2020 at 19:30 hours in the clubhouse. 

In this link we send you the agenda of the meeting (English version).

This agenda with explanation and also the financial report of 2019 will be available for your perusal at the Secretariat of the association.

Representation by means of proxy  is possible.  For this, only proxy forms of the association can be used and can be requested at the Secretariat of the association as of Wednesday August 12 2020 .

On behalf of the Board
Marten O'Niel - President

Willemstad, August 10, 2020.