MC

CliniClowns Toernooi

Postponed

Odoo • Image and Text     

We waren er helemaal klaar voor, maar gezien de ontwikkelingen en de diverse adviezen i.v.m. het inperken van de verspreiding van het Coronavirus nemen wij als Stichting Cliniclowns Curacao - zeker gezien onze inzet voor de kwetsbaren in de samenleving - ook onze verantwoordelijkheid. 
Dit betekent dat wij ons helaas genoodzaakt zien het Fun(d)raising golf toernooi van a.s. zaterdag 21 maart op Golf & Squash club Curacao tot nader order uit te stellen. 
Wij zijn iedereen heel dankbaar voor de inschrijving én het begrip voor deze beslissing, we hopen dat we er samen op een andere datum alsnog een succes van kunnen maken!


We were completely ready, but in view of the developments and the various recommendations related to limiting the spread of the Corona virus, we, as the Cliniclowns Curacao Foundation, also take our responsibility - certainly in view of our commitment to the vulnerable in society. This means that unfortunately we are forced to postpone the Fun (d) raising golf tournament from Saturday, March 21 at Golf & Squash club Curacao until further notice.We are very grateful to everyone for the registration and understanding for this decision, we hope that we make it a success together on another date!